بلوک هایی که دارای نشان نسخه موبایل هستند، در تلفن همراه بصورت متفاوتی نمایش داده می شوند. این قابلیت جدیدی است که میتوانید در این آموزش نحوه کار با آن را مشاهده کنید.

بلوک هایی که دارای نشان نسخه موبایل هستند، در تلفن همراه بصورت متفاوتی نمایش داده می شوند.  مشاهده آموزش

[uncode_index el_id=”index-1″ isotope_mode=”fitRows” loop=”size:All|order_by:date|order:ASC|post_type:page|by_id:91796,91547,91483,91010,90740,90295,89837,89832,89684,89632,89574,89533,86826,86735,85977,85718,79865,79786,79769,79727,75812,74678,62532,54967,54932,82667,82652,92095,92052|taxonomy_count:10″ filtering=”yes” filter_style=”dark” filter_back_color=”color-rgdb” filtering_full_width=”yes” filtering_position=”center” filtering_uppercase=”yes” filter_mobile=”yes” filter_scroll=”yes” filter_sticky=”yes” gutter_size=”3″ inner_padding=”yes” post_items=”title,media,text,link,author,date,category,extra” page_items=”media|featured|onpost|original,title,icon,text|excerpt” product_items=”title,media,text,category,price” portfolio_items=”title,media,text,category” screen_lg=”1140″ screen_md=”600″ screen_sm=”600″ single_width=”3″ single_style=”dark” single_overlay_color=”color-wayh” single_overlay_opacity=”15″ single_text_anim=”no” single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_text_reduced=”yes” single_title_dimension=”h6″ single_title_weight=”500″ single_title_transform=”capitalize” single_shadow=”yes” shadow_weight=”std” shadow_darker=”yes” single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_delay=”100″ custom_order=”yes” no_double_tap=”yes” filtering_style=”light” filtering_menu=”inline” single_no_background=”yes” single_title_bold=”yes” single_title_serif=”” single_title_divider=”” single_half_padding=”yes” items=”e30=” single_link=”||” footer_position=”left” carousel_rtl=”” single_icon=”fa fa-plus2″ filtering_transform=”uppercase” order_ids=”85977,74678,91483,82652,92052,91547,91796,89837,86735,89632,86826,92095,75812,89832,89574,90740,79786,79727,90295,54932,54967,91010,89533,85718,82667,89684,62532,79769,79865″]